Loading...

(Just one moment)

AHLIJAWATANKUASA TAHUN 2001

Berikut adalah ahlijawatankuasa Persatuan Sukan Kenu Kuala Lumpur bagi sesi tahun 2001:

Col (B) Mohd. Khairi Zainal Abidin - Presiden
Muzaffa Mustaffa - Timbalan Presiden
Najib Tahir - Naib Presiden
Mimi Fazura Binti Mat Dris - Setiausaha
Mohd. Fauzi Bin Halid - Penolong Setiausaha
Puan Affrida Akmar Mir Anuar - Bendahari
En. Jasni Mustaffa - Penolong Bendahari
YM Raja Shahrul Azremel Bin Raja Sahar - Pegawai Latihan Dan Pembangunan
Md. Yunus Bin Lajin - Pegawai Penerangan Dan Publisiti
Nor Azhar Othman - Pegawai Peralatan

AHLIJAWATANKUASA BIASA

En. Mohd. Nazrin B Mohd Ali
Jemat a/k Jineh
Shahrul NizamBin Rahmat
Zairin Bin Zailan
Shaharudin Bin Mohd. Nor

JURUAUDIT

Mohd. Salleh Bin Zakaria
Norrasidah Nordin