Loading...

(Just one moment)

AHLIJAWATANKUASA TAHUN 2005

Berikut adalah ahlijawatankuasa Persatuan Sukan Kenu Kuala Lumpur bagi sesi tahun 2005:

Col (B) Mohd. Khairi Zainal Abidin - Presiden
Muzaffa Bin Mustaffa - Timbalan Presiden
YM Raja Shahrul Azremel Raja Sahar - Naib Presiden
Affrida Akmar Mir Anuar - Setiausaha
Jasni Mustaffa - Penolong Setiausaha
Mohd Fauzi Halid - Pegawai Latihan Dan Pembangunan
Zulhisham Bin Abu Nawar - Pegawai Penerangan Dan Publisiti
Abdul Rahim Bin Manshor - Pegawai Peralatan

AHLIJAWATANKUASA BIASA

Mohd Faizal Mohamed Kamil
Mohamad Saum Liwon
Mohd. Faizul Abdul Hamid
Ahmad Shallaby Embong

JURUAUDIT

Syarifah
Mohamed Rasul Azrul Rameli