Loading...

(Just one moment)

AHLIJAWATANKUASA TAHUN 2016

Berikut adalah ahlijawatankuasa Persatuan Sukan Kenu Kuala Lumpur bagi sesi tahun 2016

YM Raja Shahrul Azremel Raja Sahar - Presiden
Md Yunus Bin Lajin
Abdul Rahim Bin Manshor - Naib Presiden
Puan Affrida Mir Anuar
Jasni Mustaffa - Bendahari
Mohd Faizul Bin Abdul Hamid - Pegawai Latihan Dan Pembangunan
Mohd Ridzuan Bin W. Abdul Rashid - Pegawai Penerangan Dan Publisiti
Julianda Bin Amin - Pegawai Peralatan

AHLIJAWATANKUASA BIASA

Khirulniza Bin Salleh
Nur Haziq Bin Nor Zaman
Muhammad Iswandi Bin Isa
Shahrul Munira Binti Bani
Noorleha Binti Omar

JURUAUDIT

Syarifah - Juruaudit I
Norfardilah Binti Mohd Ali - Juruaudit II