Loading...

(Just one moment)

ANUGERAH KEJURULATIHAN ASAS

Kurikulum ini direka khusus untuk melahirkan jurulatih pelapis Kurikulum Pendidikan Kanu Kebangsaan (KPKK) yang diiktiraf, berpengalaman luas dan berwibawa di seluruh negara.

Objektif utama ialah untuk melahirkan jurulatih pelapis yang diiktiraf oleh Persatuan Kanu Malaysia (MASCA).  Ianya akan menyediakan suatu sistem penilaian berkanu dari segi praktikal dan teori yang tekal dan seragam.  Ianya juga menyediakan jurulatih berpendidikan yang mampu menjadikan sukan kanu sebagai sukan yang diminati dan selamat.  Kursus ini adalah diharapkan dapat menarik lebih ramai jurulatih pelapis menceburi sukan kanu secara serius.  Selain dari itu, ia juga akan dapat mencungkil bakat-bakat baru di pelbagai lapisan masyarakat.

Aspek tumpuan utama kamahiran ini ialah dari sudut mengajar, melatih dan mendidik jurulatih pelapis dengan kaedah yang lebih efisyen.

Lokasi utama untuk melaksanakan kursus ini ialah di sungai berarus Tahap 2 atau laut berombak setinggi antara satu hingga dua meter.

Prasyarat untuk memghadiri kursus ini adalah seperti berikut:-
• Had umur minimum 17 tahun
• Memiliki kecergasan fizikal dan mental.
• Lulus Anugerah Bintang Satu dan Dua ( Teori & Praktikal )
• Memenuhi pengisian buku log MBOCE 40 jam kredit minimum

Aspek penilaian kursus ini terbahagi kepad tiga:-
1. Ujian Teori 30% (Syarat lulus – 24% dan keatas)
2. Ujian Praktikal 60% (Syarat lulus – 48% dan keatas)
3. Kerja Kursus 10%
Markah penuh ialah 100%
Markah lulus minimum ialah 80% bagi setiap bahagian teori dan praktikal.

Peralatan yang disediakan untuk setiap peserta ialah kayak perseorangan dengan geladak tertutup 

Kos kursus boleh diperolehi dengan menghubungi En. Najib Tahir melalui mesej WhatsApp di 0192363013 atau email ke 98kulcsa@gmail.com.

PERINCIAN KURSUS ANUGERAH JURULATIH ASAS

BAHAGIAN TEORI

1. ASPEK KESELAMATAN

1.1 Keperluan Peralatan
• Kayak
• Personal Flotation Divice PFD (Types)
• Pendayung
• Spray Cover
• Throw Bag
• Booties
• Topi Keselamatan
• Wisel
• Pisau Keselamatan
• Cow Tail

1.2 Keperluan Pakaian
• Pakaian aktiviti air

1.3 Kesesuaian Peralatan & Persekitaran
• Jenis Peralatan
• Laut
• Air Tenang
• Sungai (MV & WW)

1.4 Cuaca
• Ombak
• Arus
• Angin
• Pasang / Surut
• Monson
• Hujan
• Kilat / Petir

1.5 Persekitaran
• Teminologi / Morfologi (Sungai & Laut)
• Kod Etika Alam Sekitar

1.6 Peti Kecemasan (Basic)

1.7 Repair Kit

1.8 Pengangkutan

2. REKABENTUK HULL & JENIS KAYAK
2.1Mandesta/Ottersport/Slalom
• Kebaikan / Keburukan (Kelemahan)
2.2 Jenis-Jenis Dan Disiplin Kayak

3. REKABENTUK PADDLE (BLADE / SHAFT)
3.1 Flat / Curved / Asymetric / Wing (Spoon)
• Kebaikan / Kesesuaian

4. REGANGAN DAN MEMANASKAN BADAN
• Rasional
• Kaedah
• Teknik
• Statik / Dinamik
• Menggunakan Peralatan / Fleksibiliti

5. KEMAHIRAN NAVIGASI
• Kebolehan pengamatan alam sekitar
• Teknik membaca peta dan kompas

6. ETIKA DAN PROFESIONALISME JURULATIH
• Teknik Penyampaian
• Keterampilan
• Penggunaan Bahasa (Mudah difahami)
• Konsep Perbincangan Dua Hala
• Pengurusan Masa dan Kumpulan

BAHAGIAN PRAKTIKAL

1. KEMAHIRAN ASAS (BASIC SKILLS)
• Low Brace Turn
• High Brace Turn
• Edging
• Bow Rudder (Duffex)
• Stern Ruddder

2. KEMAHIRAN ASAS GULINGAN (BASIC ROLLING)
• Hip Flick – Darat
• Hip Flick – Air (Bow/Tebing/Kawan)
• Short Shaft
• Long Shaft
• Sculling For Support
• Eskimo Bow Rescue
• Eskimo Paddle Rescue

3. TEKNIK GULINGAN (ROLLING TECHNIQUE)
• C To C Roll
• Pawlatta Roll (Half & Full)
• Screw Roll (Half & Full)
• Sweep Roll (Half & Full)
• Backward Sweep Roll
• Storm Roll
• Blade Roll
• Hand Roll

4. KEMAHIRAN LANJUTAN (Advance Skill)
• Break Out
• Break In
• Farry Glide
• Launching / Landing (pantai / sungai)

5. KEMAHIRAN ASAS MENYELAMAT (Basic Rescue Technique)
• Self Rescue
• Eskimo Rescue (Bow / Paddle)
• Kayak Swimming

6. TEKNIK PENYAMPAIAN
• Keterampilan
• Penggunaan bahasa
• Pengurusan Masa
• Perbincangan Dua Hala