Loading...

(Just one moment)

ANUGERAH KEJURULATIHAN KANU

Kurikulum ini direka untuk menyediakan suatu siri pentauliahan kejurulatihan yang merangkumi kecekapan, kecemerlangan dan perkembangan kemahiran berkanu mengikut disiplin yang selaras dan sistematik di seluruh negara.

Ujian ini direka khusus untuk mencapai kecemerlangan kemahiran berkanu mengikut disiplin dan kaedah pengajaran dalam kalangan penggiat kanu secara pengkhususan yang merangkumi kemahiran dari segi latihan praktikal dan teori seterusnya sebagai jurulatih pakar.(Ujian ini direka khusus untuk mencapai kecemerlangan kejurulatihan kemahiran berkanu mengikut disiplin dan kaedah pengajaran yang sistematik dan terkini.)

Kurikulum ini memberikan penumpuan utama terhadap aspek pengajaran dan pengkaedahan kemahiran berkanu dan penguasaan bidang disiplin yang dipilih merangkumi struktur, tatacara permainan dan undang-undang, latihan dan aspek kepimpinan.

Lokasi kursus ini dilaksanakan di sungai berarus Tahap 3

Syarat diperlukan untuk menyertai kursus ini ialah seperti beriku:
• Had umur 18 tahun ke atas
• Memiliki kecergasan fizikal dan mental
• Lulus ujian Anugerah Bintang 1, Bintang 2, Anugerah KEJURULATIHAN BERKANU dan Anugerah Keselamatan Berkanu.
• Telah mengendali kursus Anugerah Bintang 1 sebanyak 3 sesi dan Anugerah bintang 2 sebanyak 2 sesi (Buku Log MBOCE).

Aspek penilaian kursus ini adalah seperti berikut:
1. Ujian Teori 20% (Syarat lulus – 16% dan keatas)
2. Ujian Praktikal 60% (Syarat lulus – 48% dan keatas)
3. Kerja Kursus 20% (Syarat lulus – 16% dan keatas)
Markah penuh kursus ialah 100%
Markah lulus minimum 80% bagi setiap bahagian teori dan praktikal.

Peralatan yang disediakan untuk kursus ini kayak perseorangan dengan geladak tertutup.

Jangkamasa kursus ini adalah sekurang-kurangnya selama 40 jam (lima hari).

Kos kursus boleh diperolehi dengan menghubungi En. Najib Tahir melalui mesej WhatsApp di 0192363013 atau email ke 98kulcsa@gmail.com.

PERINCIAN KURSUS ANUGERAH KEJURULATIHAN BERKANU