Loading...

(Just one moment)

ANUGERAH KESELAMATAN BERKANU

Kurikulum Anugerah Keselamatan Berkanu ini direka khusus untuk menyediakan suatu siri pentauliahan kecekapan, kecemerlangan dan perkembangan kemahiran berkanu yang selaras dan sistematik di seluruh negara.

Ujian ini direka khusus untuk kecemerlangan kemahiran dan keselamatan berkanu dalam kalangan penggiat kenu dan mewujudkan suasana aktiviti berkanu yang selamat dan menyeronokan. Ujian ini seharusnya membekalkan penggiat kanu dengan pelbagai kemahiran menyelamat.

Kurikulum ini memberi penumpuan utama terhadap aspek kecemerlangan kemahiran dan keselamatan berkanu.

Lokasi kursus ini hendaklah dilaksanakan sekurang – kurangnya di sungai berarus Tahap 2

Syarat kelayakan untuk menyertai kursus ini adalah seperti berikut:
• Had umur minimum 17 tahun
• lulus ujian Pendidikan Kanu Anugerah Kejurulatihan Asas
• Melengkapi kerja kursus Anugerah Kejurulatihan Asas yang telah ditetapkan (Buku Log MBOCE).
• Memiliki kecergasan fizikal, mental

Aspek penilaian kursus ini adalah seperti beriku:-
1. Ujian Praktikal / Simulasi 80% (Syarat lulus – 48% dan keatas)
2. Kerja Kursus 20%
Jumlah Penuh Markah ialah 100%

Peralatan yang disediakan ialah kayak perseorangan dengan geladak tertutup, pendayung, PFD, dan spraydeck (spraycover).

Kos kursus boleh diperolehi dengan menghubungi En. Najib Tahir melalui mesej WhatsApp di 0192363013 atau email ke 98kulcsa@gmail.com.

PERINCIAN KURSUS ANUGERAH KESELAMATAN BERKANU

BAHAGIAN TEORI

1. ASPEK PERSEDIAAN FIZIKAL DAN MENTAL
1.1 Tahap Kecergasan Fizikal
1.2 Kemahiran Berenang
1.3 Tahap Kecergasan Mental
1.4 Pengurusan risiko – falsafah menyelamat
• Teori pengurusan risiko
• Standard operation procedure (SOP)
• Borang RMS
• Borang-borang keselamatan
1.5 Organisasi kumpulan
1.6 Komunakasi dan kerjasama dengan pihak berwajib
• Polis
• Hospital
• Jabatan Bomba
• Jabatan Pengairan dan Saliran
• Jabatan Alam Sekitar
• Masyarakat Setempat

2. PERTOLONGAN CEMAS/BANTU MULA
2.1 Kenalpasti kecederaan mangsa
2.2 CPR
2.3 Teknik-teknik balutan

3. PERALATAN
3.1 penjagaan peralatan
3.2 fungsi peralatan keselamatan
• Kayak
• Pendayung
• PFD
• Topi Keselamatan
• Throwbag
• Carabiner
• Pulley
• First Aid Kit
• Tali kernmantel
• Prussik Loop

4. MORFOLOGI SUNGAI
4.1 Jeram
4.2 Eddy
4.3 Weirs
4.4 Hidraulik
4.5 Strainers
4.6 Under Cut
4.7 Gred Kesukaran Sungai
4.8 Gradient

5. KOMUNIKASI
5.1 Sistem Isyarat – Paddle / Tangan
– Call Off
– Arah Pergerakan
– Berhenti
– Kecemasan
– OK
5.2 Sistem Isyarat – Wisel
– Satu tiupan = Perhatian
– Tiga tiupan = Kecemasan

BAHAGIAN PRAKTIKAL

6. KEMAHIRAN BERENANG
6.1 Terjun ke dalam air
6.2 Menyelamatkan diri sendiri
6.3 Defensive and aggressive swimming
6.4 Berenang melawan arus
6.5 Berenang melintasi ke eddy line
6.6 Berenang melintasi halangan
6.7 Berenang menunda kayak ke tebing 50 meter.

7. KEMAHIRAN MENYEBERANGI SUNGAI
7.1 Mengimbangi badan
7.2 Menyeberang menggunakan paddle
7.3 Menyeberang berpasangan dan berkumpulan

8. KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TALI
8.1 Memilih jenis tali
8.2 Bahan tali
8.3 Kekuatan tali
8.4 Throw bag
• Jenis throw bag
• Pengurusan throw bag
• Teknik balingan throw bag (under hand,over hand, side arm)
• Memasukkan tali ke dalam throw bag
8.5 Menarik mangsa ke tepi
8.6 Menentukan arah balingan
8.7 Menangkap tali
8.8 Cara melepaskan tali
8.9 Menyelamat dari tebing.

9. ORGANISASI MENYELAMAT MANGSA DAN PERALATAN YANG HANYUT
9.1 Konsep menyelamat
9.2 Organisasi menyelamat
9.3 Menyelamat mangsa dan peralatan
• Lokasi
• Darat
• Air
• kayak
9.4 Agihan tugas menyelamat
9.5 Teknik menunda dengan kayak
• Bow Tow
• Bow Carry
• Stern Tow
• Stern Carry
• Pillon Carry
• Torpedo bouy rescue

10. IKATAN
10.1 ASAS IKATAN
• figure of 8
• water bowline
• Fisherman’s knot
• Bowline (tindih kasih)
• Prussiks knot
• Reef knot (Buku sila)
• Clove hitch (Simpul manok)
10.2 APLIKASI IKATAN
• Single Z- drag
• Double Z – drag
• Zip line
• Floating tag line
• No Knot (round loop)

11. BANTU MULA
11.1CPR ( Cardio pulmonary Resuscitation )
11.2Mengurus kecederaan