Loading...

(Just one moment)

ENGLISH CHANNEL CROSSING 1992

Nama Ekspedisi:  ENGLISH CHANNEL CROSSING 1992
Pelaksana:  Persatuan Kenu Kuala Lumpur
Lokasi:  Dover, UK – Calais, Perancis
Lokasi Mula:  Dover, UK
Lokasi Tamat:  Calais, Perancis
Tarikh Mula:  Tidak dapat dilaksana kerana cuaca buruk sepanjang lamanya para pendayung berada di UK.
Tarikh Tamat:  Tidak berkaitan.
Jarak Kayuhan:  40 km
Status:  TIDAK BERJAYA

Ketua Eskpedisi: En. Shaharuddin Hassim
Penolong Ketua Ekspedisi: En. Tan Thiam Hock
Lain -Lain Peserta Ekspedisi:
1.  En. Sahlan Ibrahim
2.  En. Samari Bin Hj. Mohd Senang
3.  En. Mohd Zahaimi Zakaria
4.  En. Mohd Aris Bachik
5.  En. Nor Afandi Tamar
6.  En. Husaini Kadiman
7.  En. Nazri Alang
8.  En. Nor Azman Rashid
9.  En. Yunus Mohd Lajin
10.  En. Subramaniam Raju
11.  Cik Zaini Binti Muhammad
12.  En. Zawidi Masyuti
13.  Cik Haliza Mohd Yusof