Loading...

(Just one moment)

PENDIDIKAN

Pedididkan sukan kanu adalah perkara yang paling asas sekali sebelum mengenali sukan kanu secara mendalam. Terdapat pelbagai kurus kanu dari peringkat asas sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. PEndidikan kanu ini adalah penting untuk kesinambungan generasi kanu yang mampan dan berdayamaju di masa hadapan. Kursus-kursus ini adalah dari module Lembaga Pendidikan Kanu (MBOCE) dari Persatuan Kanu Malaysia (MASCA) dan diuruskan oleh semua persatuan di bawah gabungannya.

Persatuan Kanu Kuala Lumpur adalah salah satu persatuan yang bergabung di bawah Persatuan Kanu Malaysia. Kursus-kursus kanu tersebut adalah seperti yang berikut:-

1. Kursus Asas Kanu
2. Anugerah Bintang Satu (Star Award One)
3. Anugerah Bintang Dua (Star Award Two)
4. Anugerah Kejurulatihan Asas
5. Anugerah Keselamatan Berkanu
6. Anugerah Kejurulatihan Kanu

Sila hubungi En. Najib Tahir melalui mesej WhatsApp di 0192363013 atau email kami di 98kulcsa@gmail.com untuk maklumat lanjut atau membuat tempahan kursus.

Secara amnya peralatan yang kami gunakan untuk kursus-kursus di atas adalah seperti yang berikut:-

Perception Dancer Kayak
Ace Mi 390 Kayak
Perception Fox Kayak
Paddle standard
Buoyancy aid / PFD
Spraydeck
Helmet