Loading...

(Just one moment)

PERALATAN KANU SPRINT

Sebagaimana disiplin kanu yang lain, kanu sprint memerlukan peralatan yang khusus terutamanya kayak/kanu dan paddle. Pada dasarnya, peralatan kanu sprint ini terbahagi kepada dua iaitu C1 dan K1.

Spesifikasi kanu/kayak di dalam tafsiran ICF adalah seperti beriku:-

Jenis Kanu/Kayak K1 K2 K4 C1 C2 C4
Panjang Maksima (cm) 520 650 1100 520 650 900
Berat Maksima (kg) 12 18 30 14 20 30

Peralatan untuk acara K iaitu K1, K2 dan K4 adalah seperti berikut.

Pendayung (paddle) K sprint adalah dengan dua bilah “blade” seperti di bawah:

Peralatan untuk acara C iaitu C1, C2 dan C4 adalah seperti berikut:-

Pendayung (paddle) C sprint dengan sebilah “blade”.

Terdapat peraturan-peraturan khusus kanu sprint yang ditetapkan oleh ICF dan mesti dipatuhi oleh para peserta kejohanan yang di iktiraf oleh ICF atau menggunakan peraturan ICF sepenuhnya.

Peraturan-peraturan bagi tahun 2019/2020 dalam bentuk fail PDF boleh dimuatturun atau dibaca dan diteleiti di dokumen di sini.